ANBI registratie

Algemeen Nut Beoogende Instelling (ANBI)
Giften gedaan aan goededoeleninstellingen zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Met de zoekfunctie van de belastingdienst (ovv ST-ML&GK te Kampen) dient u voordat u een schenking doet te controleren of (de door u gedane) schenkingen afstrekbaar zijn. Vanzelfsprekend dient de schenking aan een ANBI ook te voldoen aan alle overige eisen van de Belastingdienst.
Voor verdere informaite omtrent ANBI kunt informatie vinden op de site van ANBI.


alt  

ANBI Beschikking belastingdienst SMGK
alt